• FAST BARANEK 1,5mm SILOKSANOWY (P) 15KG

FAST BARANEK 1,5mm SILOKSANOWY (P) 15KG

Marka: FAST
Model: 00010814(2)(1)(2)(2)
ID: 626
  • 110,00zł

  • 89,40zł Netto

FAST BARANEK 1,5mm SILOKSANOWY

Zastosowanie

FAST BARANEK SI jest wysokiej jakości wodnym ozdobnym tynkiem siloksanowym, przeznaczonym do wykonywania pacą trwałych aplikacji o fakturze baranka wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. FAST BARANEK SI jest tynkiem gotowym do nakładania na wszelkich trwałych i gładkich podłożach występujących w budownictwie, takich jak tynk cementowy, wapienny, zaprawy cementowe, beton, piaskowiec, itp. oraz pokrytych mocno trzymającymi się powłokami malarskimi.

Właściwości

FAST BARANEK SI oparty jest na wodnej dyspersji akrylowo-styrenowej z dodatkiem emulsji siloksanowej - tworzy powłokę mocno związaną z podłożem. Jest paroprzepuszczalny i silnie zahydrofobizowany powierzchniowo. Dzięki temu wykonana powierzchnia odznacza się efektem antyroszeniowym. Powłoka posiada znacznie obniżoną zwilżalność, czyli penetrację wody z substancjami w niej rozpuszczonymi, hamując w ten sposób penetrację brudu niesionego głównie z wodą oraz rozwój mikroorganizmów jak glony i grzyby. Efektem końcowym jest obniżona skłonność do brudzenia się, dając efekt samooczyszczania się powłoki i znakomitą odporność na warunki atmosferyczne. Dostarczany w bogatej palecie kolorów wg FAST COLOR SYSTEM .

Zawiera środki eliminujące rozwój alg i grzybów na powierzchni tynku.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność wyprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych powłok malarskich. W celu zmniejszenia chłonności podłoże należy zagruntować jednym z gruntów firmy FAST. Zawsze dla zwiększenia przyczepności tynku, niezależnie od rodzaju podłoża, należy przed każdym nałożeniem wyprawy zagruntować je  FAST GRUNT M. Zaleca się stosowanie podkładu gruntującego w odcieniu wybranego koloru FAST KORNIK A.

Masę tynkarską można stosować na podłoża:

- tynki cementowe i cementowo – wapienne (po upływie minimum 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%) zagruntowane  FAST GRUNT M.

- beton (po upływie powyżej 3 miesięcy od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%) zagruntowany  FAST GRUNT M- podłoża gipsowe (wilgotność < 1%) zagruntowane  FAST GRUNT G i FAST GRUNT M.

- warstwa w systemie ociepleń zbrojona siatką, wykonana na zaprawie  FAST SPECIAL i zagruntowana  FAST GRUNT M powyżej 3 dni.

Przygotowanie i sposób użycia

Przed przystąpieniem do nakładania tynku zawartość każdego opakowania należy wymieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej w celu wyrównania konsystencji. Na wcześniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże nanosimy masę tynkarską w cienkiej warstwie, na grubość ziarna za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Po krótkim czasie, zależnym od warunków występujących w czasie nakładania, możemy ją fakturować przy pomocy pacy plastikowej. Tynk zacierać ruchami okrężnymi. Podczas nakładania tynku należy przestrzegać generalnej zasady nakładając „mokre na mokre”.

Istnieje również możliwość nakładania tego tynku metodą natryskową co znacznie obniża koszt i czas aplikacji. Szczegóły dotyczące dokładnej technologii dostępne są na stronie www.fast.zgora.pl lub u przedstawicieli technicznych.

Narzędzia i pojemnik powinny być czyste. W trakcie nakładania i wysychania tynku przestrzegać odpowiednich warunków atmosferycznych tj. temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C, brak silnego nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotności względnej powietrza powyżej 75%. Czas wysychania tynku przy optymalnej temperaturze +20°C wynosi od 12 do 48 godzin.

Dodatkowe wskazówki wykonawcze:

- w celu uniknięcia różnic w odcieniach na jednej powierzchni architektonicznej, prace należy prowadzić bez przerw, stosując opakowania z tynkiem, uprzednio wymieszane między sobą w dużej kastrze.

- do czasu całkowitego wyschnięcia chronić tynk przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi przy pomocy osłon montowanych na rusztowaniach.

Zużycie

Około:

- 1,70 kg/m2 przy grubości ziarna 1,0 mm

- 2,50 kg/m2 przy grubości ziarna 1,5 mm

- 3,20 kg/m2 przy grubości ziarna 2,0 mm

 

Przechowywanie

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5°C do +25°C.

Dane techniczne

Baza                                                          wodna dyspersja styrenowo-akrylowa z dodatkiem emulsji siloksanowej, wypełniaczy mineralnych i pigmentów
Gęstość około 1,9 kg/dm3
Czas otwarty około 20 minut
Czas schnięcia od 12 do 48 godzin
Opór dyfuzyjny względny sd maksymalnie 0,3 m
Temperatura podłoża i otoczenia od +50C do +250C
Nasiąkliwość w24 ≥ 0,5 kg/m2
Zawartość LZO poniżej 30g/l


Opakowanie

Wiaderka plastikowe: 15 kg.
Paleta: 660 kg w wiaderkach plastikowych 15 kg (44 szt.)

Normy

Wyrób zgodny z Europejską Aprobatą Techniczną: ETA-14/0464 Posiada certyfikat zgodności ETA: 1020-CPR-020-032349 Posiada aktualny atest higieniczny.

Składnik systemu ociepleń ETICS FAST S

Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.

Wszystkie dane techniczne zostały pomierzone w normalnych warunkach tj. temp. +200C i wilgotność powietrza 60%. W przypadku innych warunków niż powyższe czas schnięcia może ulec zmianie tzn. wydłużyć się lub skrócić.

Ostrzeżenie

Podczas pracy należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zabrudzoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody.
Chronić przed dziećmi.


Wyślij zapytanie

Masz pytanie


Darmowe doradzctwo

skontaktuj się


Czysta satysfakcja

z każdej wydanej złotówki