• FAST BARANEK 2,0mm TYNK MINERALNY BIAŁY 25kg

FAST BARANEK 2,0mm TYNK MINERALNY BIAŁY 25kg

Marka: FAST
Model: 00018405
ID: 1269
  • 41,30zł

  • 33,60zł Netto

  • 42 sztuk lub więcej 36,40zł

FAST BARANEK 2,0mm TYNK MINERALNY BIAŁY 25kg

Zastosowanie

FAST BARANEK służy do ręcznego lub mechanicznego wykonywania szlachetnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Może być stosowany na każdym podłożu mineralnym, które jest odpowiednio mocne i równe (tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, warstwa zbrojona w systemach ociepleń ETICS FAST S, FAST W i FAST W-G).

 

Właściwości

FAST BARANEK jest suchą mieszanką mineralną z dodatkiem wyselekcjonowanego kruszywa kwarcowego i plastyfikatorów ułatwiających nakładanie i przyczepność wyprawy tynkarskiej do podłoża. Charakteryzuje się dużą paroprzepuszczalnością i wysoką odpornością na działanie wody po całkowitym związaniu.

Nie zawiera wolnego wapna, dzięki czemu ogranicza niebezpieczeństwo powstawania wykwitów.

 

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność wyprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych powłok malarskich. W celu zmniejszenia chłonności podłoże należy zagruntować jednym z gruntów firmy FAST. Zawsze dla zwiększenia przyczepności tynku, niezależnie od rodzaju podłoża, należy przed każdym nałożeniem wyprawy zagruntować je  FAST GRUNT M.

Zaprawę tynkarską można stosować na podłoża:

- tynki cementowe i cementowo – wapienne (po upływie minimum 28 dni od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%) zagruntowane  FAST GRUNT M

- beton (po upływie powyżej 3 miesięcy od wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4%) zagruntowany  FAST GRUNT M

- podłoża gipsowe (wilgotność < 1%) zagruntowane  FAST GRUNT G i FAST GRUNT M

- warstwa w systemie ociepleń zbrojona siatką, wykonana na zaprawie  FAST SPECIAL i zagruntowana  FAST GRUNT M powyżej 3 dni

- zagruntowane płyty z wełny lamelowej w systemie FAST W-G

 

Przygotowanie i sposób użycia

Całą zawartość worka dokładnie wymieszać mechanicznie z około 5,0 litrami czystej wody aż do uzyskania jednolitej pasty o założonej konsystencji. Tak rozrobioną masę pozostawić na około 10 minut i ponownie dokładnie przemieszać (nie dolewać wody), zużyć w przeciągu 1 godziny. Na wcześniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże nanosimy wyprawę w cienkiej warstwie (na grubość ziarna) za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Po krótkim czasie zależnym od warunków występujących w czasie nakładania możemy rozpocząć jej fakturowanie przy pomocy pacy plastykowej. Tynk należy zacierać na okrągło. Podczas nakładania tynku przestrzegamy generalnej zasady nakładając „mokre na mokre”. W przypadku zgęstnienia masy w tym czasie, ponownie intensywnie wymieszać, nie dolewając wody. Narzędzia i pojemnik powinny być czyste. Tynk może być również nakładany metodą natryskową co wyraźnie zwiększa jego wydajność oraz skraca czas robót. Ze względu na specyfikę produktu zaleca sie stosować agregaty tynkarskie wyposażone w pompę ślimakową, takie jak np. WAGNER PC 35 lub PC 15. W trakcie nakładania i wysychania tynku przestrzegać odpowiednich warunków atmosferycznych tj. temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C, brak silnego nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotności względnej powietrza powyżej 75%. Czas wysychania tynku przy optymalnej temperaturze +20°C wynosi od 12 do 36 godzin.

Malowanie tynków farbami silikatowymi możemy rozpocząć po wyschnięciu lecz nie wcześniej niż po 3 dniach. Farby silikonowe można nakładać po 14 zaś siloksanowe i akrylowe po minimum 28 dniach.

 

Zużycie

Około:

- 2,20 kg/m2 przy grubości ziarna 2,0 mm

- 3,00 kg/m2 przy grubości ziarna 2,5 mm

- 3,80 kg/m2 przy grubości ziarna 3,0 mm

 

Przechowywanie

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Baza                                                                                                             sucha mieszanka mineralna z dodatkiem wyselekcjonowanego kruszywa kwarcowego i plastyfikatorów
Kolor biały lub  do malowania
Proporcje mieszanki 5,0 do 5,5 l na 25 kg suchej masy
Gęstość zaprawy po zarobieniu wodą 1,8 kg/dm3
Czas gotowości do pracy  około 1 godziny
Czas otwarty pracy  około 20 minut
Przyczepność do betonu minimum 0,3 FP:B
Wytrzymałość na ściskanie Kategoria CS II (1,5-5,0 N/mm2)
Temperatura podłoża i otoczenia  od +5°C do +25°C
Odporność na temperatury  od –20°C do +60°C
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ 15/35 (wartość tabelaryczna)
Absorpcja  wody Kategoria W2
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,67 [W/mK] (wartość tabelaryczna)
Klasa reakcji na ogień klasa A1
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI nie więcej niż 0,0002%


Opakowanie

Worek 25 kg
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg (42 szt.)

Normy

Wyrób zgodny z Europejską Aprobatą Techniczną: ETA-14/0464 i ETA-14/0465
Posiada certyfikat zgodności ETA: 1020-CPR-020-032349 i 1020-CPR-020-032351
Wyrób zgodny z  Aprobatą Techniczną ITB: AT-15-8869/20 + Aneks 1
Posiada certyfikat zgodności: ITB-0526/Z
Posiada aktualny atest higieniczny.
Wyrób zgodny z normą PN-EN 998-1:2004

Składnik systemu ociepleń ETICS FAST SM i FAST W oraz  FAST W-G


Uwaga

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.

Wszystkie dane techniczne zostały pomierzone w normalnych warunkach tj. temp. +20°C i wilgotność powietrza 60%. W przypadku innych warunków niż powyższe czas schnięcia może ulec zmianie tzn. wydłużyć się lub skrócić.

Ostrzeżenie

Podczas pracy należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zabrudzoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody.
Chronić przed dziećmi.


Wyślij zapytanie

Masz pytanie


Darmowe doradzctwo

skontaktuj się


Czysta satysfakcja

z każdej wydanej złotówki