• FAST GRUNT-M 16KG WYPRAWA POD ELEWACJE

FAST GRUNT-M 16KG WYPRAWA POD ELEWACJE

Marka: FAST
Model: 00012375
ID: 642
  • 109,20zł

  • 88,80zł Netto

FAST GRUNT-M 16KG WYPRAWA POD ELEWACJE

Zastosowanie

FAST GRUNT M to gotowa do użycia, dobrze kryjąca, zawierająca drobiny kwarcu wyprawa gruntująca pod tynki mineralne, akrylowe, siloksanowe i silikonowe. Dzięki swoim właściwościom niezbędna do gruntowania wszystkich powierzchni betonowych, ceramicznych, cementowo wapiennych, które będą pokrywane tynkiem. Można ją stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

 

Właściwości

FAST GRUNT M charakteryzuje się doskonałą przyczepnością, dobrym kryciem oraz dużą zdolnością penetracji. Jest wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna, zmniejsza chłonność podłoża oraz powoduje optymalną przyczepność warstwy nawierzchniowej. Odporna na działanie alkaliów. Składnik w systemach ociepleń FAST. Dostarczany w bogatej palecie kolorów wg FAST COLOR SYSTEM .

 

Przygotowanie podłoża

FAST GRUNT M może być stosowany na podłoża suche, oczyszczone z kurzu, wosku, tłuszczu, oleju, smarów, nieprzepuszczalnych powłok malarskich. W przypadku słabych i bardzo nasiąkliwych powierzchni przed zastosowaniem FAST GRUNT M podłoże należy zagruntować preparatem FAST GRUNT G. Pod tynki barwione w masie zaleca się stosowanie wyprawy gruntującej w odcieniu zbliżonym do koloru tynku.

 

Przygotowanie i sposób użycia

 FAST GRUNT M występuje w postaci gotowej, dopuszcza się  jego rozcieńczania niewielką ilością wody (max. do 5%).   Na wcześniej przygotowaną, zagruntowaną i suchą powierzchnię można go nakładać za pomocą pędzla lub wałka w temperaturze +5ºC do +25ºC. Tynkowanie można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od nałożenia wyprawy.

Zużycie

Średnie zużycie wynosi około 0,35 kg/m2.

 

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C.

 

Dane techniczne

Baza dyspersja żywicy akrylowej z  wypełniaczami mineralnymi
Gęstość około 1,7 kg/dm3
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Czas schnięcia do 24 godzin
Zawartość LZO poniżej 30 g/l


Opakowanie

Wiaderka plastikowe 6,4 kg i 16 kg.
Paleta: 512 kg w wiaderkach plastikowych 6,4 kg (80 szt.)
704 kg w wiaderkach plastikowych 16 kg (44 szt.)

Normy

Wyrób zgodny z Europejską Aprobatą Techniczną: ETA-14/0464 i ETA-14/0465
Posiada certyfikat zgodności ETA:1020-CPR-020-032349 i 1020-CPR-020-032351
Posiada aktualny atest higieniczny.
Składnik systemu ociepleń ETICS FAST S i FAST W.

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.

Wszystkie dane techniczne zostały pomierzone w normalnych warunkach tj. temp. +20°C i wilgotność powietrza 60%. W przypadku innych warunków niż powyższe czas schnięcia może ulec zmianie tzn. wydłużyć się lub skrócić.

Ostrzeżenie

Podczas pracy należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zabrudzoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody.
Chronić przed dziećmi.


Wyślij zapytanie

Masz pytanie


Darmowe doradzctwo

skontaktuj się


Czysta satysfakcja

z każdej wydanej złotówki